۰۲

مهر
۱۳۹۸

آدرس و تلفن سفارتخانه ها در ایران

پست شده به وسیله : admin/ 41

d.s.s

سفارتخانه ها


۱-آذربایجان تهران
– منطقه ۱ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ۳۰۲۲۲۱۲۵۵۴, ۲۲۲۱۵۱۹۱۲۲۲۱۷۵۰۴

۲-آرژانتین تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ۷۸۸۷۱۶۲۴۴, ۸۸۷۱۹۱۸۹, ۸۸۷۱۸۲۹۴۸۸۷۱۲۵۸۳
۳-آفریقای جنوبی تهران – منطقه ۱ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵۲۲۷۰۲۸۶۶-۹۲۲۷۱۹۵۱۶
۴-آلمان تهران – منطقه ۱۲ – خ. فردوسی – ش. ۳۲۴ و۳۲۰۳۳۱۱۴۱۱۱, ۳۳۹۳۲۲۰۱, ۳۳۹۰۳۷۶۷۳۳۹۰۸۴۷۴, ۳۳۱۱۹۸۸۳
۵-اتریش تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ۷۸ – ط. سوم۸۸۷۱۰۷۵۳, ۲۲۰۴۱۷۶۴, ۸۸۷۱۰۱۸۰۸۸۷۱۰۷۷۸
۶-اردن تهران – منطقه ۱۱ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ۱۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸۶۶۷۰۰۶۵۷
۷-اروگوئه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی۲۲۰۵۲۰۳۰۲۲۰۵۲۰۳۰
۸-ازبکستان تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی۲۲۲۹۹۷۸۰, ۲۲۸۳۲۰۷۱۲۲۲۹۹۱۵۸
۹-اسپانیا تهران – منطقه ۳ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ۸۸۷۸۷۵۴۳, ۸۸۷۸۷۰۸۳, ۸۸۷۱۴۵۷۵۸۸۷۲۴۵۸۱
۱۰-استرالیا تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ۲۳ – پ. ۱۳۸۸۷۱۶۴۱۵, ۸۸۷۲۴۴۵۶۸۸۷۲۰۴۹۰, ۸۸۷۲۰۴۸۴
۱۱-اسلوواک تهران – منطقه ۱ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل۲۲۴۱۱۱۶۴, ۲۲۴۰۶۴۹۵۲۲۴۱۱۱۶۴, ۲۲۴۰۶۴۹۵
۱۲-اسلوونی تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان۲۲۸۰۲۲۲۳۲۲۲۸۲۱۳۱
۱۳-افغانستان تهران – منطقه ۷ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم۸۸۷۳۷۱۵۱, ۸۸۷۳۵۰۴۰, ۸۸۷۳۵۶۰۰۸۸۷۳۵۶۰۰
۱۴-اکراین تهران – منطقه ۳ – م. ونک – خ. ونک – ش. ۱۰۱۸۸۰۰۸۵۳۰, ۸۸۰۰۵۶۵۰, ۸۸۰۳۴۱۱۹۸۸۰۰۷۱۳۰
۱۵-الجزایر تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶۲۲۴۲۰۰۱۵۲۲۴۲۰۰۱۷
۱۶-امارات متحده عربی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ۲۱۰۸۸۷۱۷۲۵۱, ۸۸۷۱۶۸۶۵, ۸۸۷۲۶۶۲۷۸۸۷۱۸۸۲۲
۱۷-انگلیس (بریتانیا) -تهران – منطقه ۱۲ – خ. فردوسی – ش. ۱۹۸۶۶۷۰۵۰۱۱۶۶۷۱۰۷۶۱, ۶۶۷۰۰۷۲۰
۱۸-اندونزی تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ۲۱۰۸۸۷۱۷۲۵۱, ۸۸۷۱۶۸۶۵, ۸۸۷۲۶۶۲۷۸۸۷۱۸۸۲۲
۱۹-ارمنستان تهران – منطقه ۱۱ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ۱۶۶۷۰۴۸۳۳, ۶۶۷۰۴۸۳۸۶۶۷۰۰۶۵۷
۲۰-اوگاندا تهران – منطقه ۷ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ۱۰ – ط. سوم۷۷۶۴۳۳۳۵۷۷۶۴۳۳۳۷
۲۱-ایتالیا تهران – منطقه ۱۲ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ۸۱۶۶۷۲۶۹۵۵۶۶۷۲۶۹۶۱
۲۲-ایرلند تهران – منطقه ۱ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ۸۲۲۲۹۷۹۱۸, ۲۲۸۰۳۸۳۴, ۲۲۸۳۳۷۳۱۲۲۲۸۶۹۳۳
۲۳-بحرین تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین۸۸۷۷۲۸۴۷, ۸۸۷۷۵۳۶۵, ۸۸۷۷۳۳۸۳۸۸۷۷۹۱۱۲, ۸۸۸۸۰۲۷۶
۲۴-برزیل تهران – منطقه ۳ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵۸۸۸۰۳۹۶۵۹, ۸۸۰۳۳۴۹۸, ۸۸۰۳۵۱۷۵۸۸۰۳۹۶۵۹, ۸۸۰۳۳۴۹۸, ۸۸۰۳۵۱۷۵
۲۵-برونئی دارالسلام تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶۰۸۸۸۷۹۲۷۰۸۸۷۸۳۳۸۱
۲۶-بلاروس تهران – منطقه ۱ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره۲۲۷۱۸۶۸۲, ۲۲۷۰۸۸۲۹۲۲۷۱۸۶۸۲
۲۷-بلژیک تهران – منطقه ۱ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ۱۵۵ و ۱۵۷۲۲۰۴۹۲۴۷, ۲۲۰۴۱۶۱۷۲۲۰۴۴۶۰۸
۲۸-بلغارستان تهران – منطقه ۳ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد۸۸۷۷۵۰۳۷, ۸۸۷۷۵۶۶۲۸۸۷۷۹۶۸۰
۲۹-بنگلادش تهران – منطقه ۳ – خ. گاندی – خ. پنجم – پ. ۱۴۸۸۷۷۲۹۷۹۸۸۷۷۸۲۹۵
۳۰-بوسنی و هرزگوین تهران – منطقه ۲ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴۸۵۸۸۰۸۶۹۲۹ , ۸۸۰۹۲۷۲۸۸۸۰۹۲۱۲۰
۳۱-پاکستان تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده -۶۶۹۴۴۸۸۸, ۶۶۹۴۱۳۸۸۶۶۹۴۴۸۹۸
۳۲-پرتقال تهران – منطقه ۳ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ۱۳۲۲۵۸۲۷۶۰, ۲۲۵۴۳۲۳۷۲۲۵۵۲۶۶۸
۳۳-تاجیکستان تهران – منطقه ۱ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم -۲۲۲۹۹۵۸۴۲۲۸۰۹۲۹۹
۳۴-تایلند تهران – منطقه ۱۲ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴۷۷۵۳۷۷۰۸ , ۷۷۵۳۱۴۳۳۷۷۵۳۲۰۲۲
۳۵-ترکمنستان تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ۳۹۲۲۵۴۸۶۸۶, ۲۲۵۴۲۱۷۸,۲۲۵۸۰۴۳۲
۳۶-ترکیه تهران – منطقه ۱۲ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵۳۷۳۳۱۱۸۹۹۷, ۳۳۱۱۵۲۹۹, ۳۳۱۱۱۲۰۲۳۳۱۱۷۹۲۸
۳۷-تونس تهران – منطقه ۳ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ۱۰۲۲۸۴۰۰۳۸۲۲۸۴۴۶۷۴
۳۸-چک تهران – منطقه ۱ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ۱۹۹۲۲۲۸۸۱۴۹, ۲۲۲۸۸۱۵۳۲۲۸۰۲۰۷۹
۳۹-چین تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ۱۳۲۲۲۹۱۲۴۰۲۲۲۹۰۶۹۰
۴۰-دانمارک تهران – منطقه ۱ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ۱۸۲۲۶۰۷۰۲۰, ۲۲۶۴۰۰۰۹, ۲۲۶۰۱۳۶۳۲۲۰۳۰۰۰۷
۴۱-روسیه تهران – منطقه ۱۲ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ۳۹۶۶۷۰۱۱۶۱۶۶۷۰۱۶۵۲
۴۲-رومانی تهران – منطقه ۱۲ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش.۷۷۵۲۵۸۱۹, ۷۷۵۳۴۶۵۸, ۷۷۵۳۹۰۴۱۷۷۵۰۹۸۴۱
۴۳-زلاندنو تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی۲۲۸۰۰۲۸۹۲۲۸۳۱۶۷۳
۴۴ -زیمبابوه تهران – منطقه ۱ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ۲۴۲۲۰۲۷۵۵۳-
۴۵ -ژاپن تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ۱۲۸۸۷۱۷۹۲۲ , ۸۸۷۱۳۹۷۴, ۸۸۷۱۳۳۹۶۸۸۷۱۳۵۱۵
۴۶-ساحل عاج تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴۲۲۴۰۴۱۵۰, ۲۲۴۲۸۷۹۴۲۲۴۰۰۹۳۸
۴۷-سریلانکا تهران – منطقه ۳ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ۲۸۲۲۰۴۵۱۱۹, ۲۲۰۵۲۶۸۸-
۴۸-سنگال تهران – منطقه ۳ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز۸۸۸۹۱۱۲۳۸۸۸۰۵۶۷۶
۴۹-سوئد تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵۲۲۲۹۶۸۰۲۲۲۲۸۶۰۲۱
۵۰-سوئیس تهران – منطقه ۱ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ۱۳۲۲۰۰۸۳۳۳-
۵۱-سودان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر۸۸۷۸۱۱۸۳۸۸۷۹۲۳۳۱
۵۲-سوریه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ۱۹۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۲۰۵۵۳۳۲۲۰۵۹۴۰۹
۵۳-سومالی هران – منطقه ۱ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ۲۲۲۲۴۵۱۴۶۲۲۲۴۵۱۴۶
۵۴-سیرالئون تهران – منطقه ۷ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ۱۰ – ط. اول۷۷۵۰۲۸۱۹۷۷۵۲۹۵۱۵
۵۵-صربستان و مونته نگرو
(یوگسلاوی)تهران – منطقه ۱ – ولنجک – خ. نهم – پ. ۱۲۲۲۴۱۲۵۶۹۲۲۴۰۲۸۶۹
۵۶- عراق تهران – منطقه ۱ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ۲۰۲۲۲۱۰۶۷۲, ۲۲۲۱۱۱۵۴۲۲۲۳۳۹۰۲
۵۷- عربستان سعودی تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ۷ – خ. نیلوفر -۲۲۲۹۹۹۷۸, ۲۲۰۵۳۹۴۸, ۲۲۲۸۸۵۴۳۲۲۲۹۴۶۹۱
۵۸- عمان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ۱۲۲۲۰۵۷۶۴۱ , ۲۲۰۵۶۸۳۱۲۲۰۴۴۶۷۲
۵۹- فرانسه تهران – منطقه ۱۱ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ۸۵۶۶۷۲۱۸۱۸, ۶۶۷۰۶۰۰۵۶۶۷۰۶۵۴۳
۶۰- فلسطین تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ۱۴۵۶۶۴۶۴۵۰۱, ۶۶۴۰۲۵۱۳, ۶۶۴۶۵۷۳۶۶۶۴۶۵۷۳۶
۶۱- فلیپین تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ۱۳۲۲۰۵۵۱۳۴, ۲۲۰۴۷۸۰۲۲۲۰۴۶۲۳۹
۶۲-فنلاند تهران – منطقه ۱ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴۲۲۲۱۴۳۱۶, ۲۲۲۰۷۰۹۰, ۲۲۲۳۰۹۷۹, ۲۲۲۱۵۷۷۷۲۲۲۱۰۹۴۸, ۲۲۲۱۵۸۲۲
۶۳- قبرس تهران – منطقه ۱ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ۳۲۸۲۲۲۰۱۲۴۰, ۲۲۲۱۹۸۴۲۲۲۲۱۹۸۴۳
۶۴- قرقیزستان تهران – منطقه ۱ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ۱۲۲۲۸۳۰۳۵۴۲۲۲۸۱۷۲۰
۶۵- قزاقستان تهران – منطقه ۳ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴۲۲۵۶۵۹۳۳ , ۲۲۵۶۵۳۷۱۲۲۵۴۶۴۰۰
۶۶-  قطر -تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴۲۲۰۵۱۲۵۵۲۲۰۵۸۴۷۸
۶۷-کانادا تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵۷۸۸۷۳۳۵۴۸ , ۸۸۷۳۲۶۲۳۸۸۷۳۳۲۰۲
۶۸-کره جنوبی تهران – منطقه ۳ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ۱۸۸۸۰۵۴۹۰۰۸۸۰۵۴۸۹۹
۶۹-کره شمالی تهران – منطقه ۳ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ۲۲۸۸۷۹۶۷۰۰۸۸۷۷۱۴۴۷
۷۰-کروواسی تهران – منطقه ۱۲ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ۸۱۶۶۷۲۶۹۵۵۶۶۷۲۶۹۶۱
۷۱-کنیا تهران – منطقه ۳ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ۱۷۲۲۰۴۹۳۵۵, ۲۲۰۲۳۲۳۴۲۲۰۴۸۶۱۹
۷۲-کوبا تهران – منطقه ۳ – بلوار میرداماد – خ. ۱۲بهمن – ک. ۲۲بهمن – پ. ۲۰۲۲۲۵۶۴۰۶۲۲۲۵۹۲۳۰
۷۳-کویت تهران – منطقه ۳ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ۲/۳۲۳۸۸۷۸۵۹۹۷-۹۸۸۷۸۸۲۵۷
۷۴-گرجستان تهران – منطقه ۱ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی -۲۲۲۱۱۴۷۰۲۲۲۰۶۸۴۸
۷۵-گینه تهران – منطقه ۷ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ۱۰ – ط. اول۷۷۵۳۵۷۴۴۷۷۵۳۵۷۴۳
۷۶-لبنان تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ۳۱۸۸۹۰۸۴۵۱, ۸۸۹۰۶۰۵۱۸۸۹۰۷۳۴۵
۷۷-لهستان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ۱ و ۳۸۸۷۸۷۲۶۲۸۸۷۸۸۷۷۴
۷۸-لیبی تهران – منطقه ۱ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ۲۲۲۲۰۱۶۷۷, ۲۲۲۳۵۸۱۲, ۲۲۲۳۵۵۰۵۲۲۲۳۶۶۴۹
۷۹-مالزی تهران – منطقه ۱ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶۲۲۰۱۱۰۶۱, ۲۲۰۱۰۰۱۶۲۲۰۱۰۴۷۷
۸۰-مالی تهران – منطقه ۷ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. -۲۲۵۹۰۱۹۰
۸۱-مجارستان تهران – منطقه ۳ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ۱۵۲۲۵۵۰۴۸۲, ۲۲۵۵۰۴۶۰, ۲۲۵۵۰۴۵۲۲۲۵۵۰۵۰۳
۸۲-مصر تهران – منطقه ۱ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ۸۲۲۲۱۴۸۸۳, ۲۲۲۴۲۲۶۸, ۲۲۲۰۵۲۰۲۲۲۲۴۲۲۹۹
۸۳-مغرب تهران – منطقه ۱ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی -۲۲۲۰۶۷۳۱ , ۲۲۲۰۴۸۶۱۲۲۲۱۵۷۹۱
۸۴-مکزیک تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴۱۲۲۰۵۷۵۸۶ , ۲۲۰۵۷۵۹۰, ۲۲۰۵۷۵۸۸, ۲۲۰۱۲۹۲۱۲۲۰۵۷۵۸۹
۸۵-ترکیه تهران – منطقه ۱۲ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵۳۷۳۳۱۱۸۹۹۷, ۳۳۱۱۵۲۹۹, ۳۳۱۱۱۲۰۲۳۳۱۱۷۹۲۸
۸۶- نروژ تهران – منطقه ۱ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ۲۰۱۲۲۸۰۶۵۲۹, ۲۲۸۰۲۱۴۳, ۲۲۲۹۱۳۳۳۲۲۲۹۲۷۷۶
۸۷-نیجریه تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ۲۴۸۸۷۹۸۰۷۸۸۸۷۹۱۰۵۸
۸۸-نیوزلند تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵۷۸۸۷۵۷۰۵۲۸۸۷۵۷۰۵۶
۸۹-واتیکان تهران – منطقه ۱۱ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ۹۷۶۶۴۰۳۵۷۴۶۶۴۱۹۴۴۲
۹۰-ونزوئلا تهران – منطقه ۳ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ۲۲۲۰۵۱۹۵۵, ۸۸۷۱۵۱۸۵۲۲۰۲۰۵۸۴
۹۱-ویتنام تهران – منطقه ۱ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست۲۲۴۱۱۶۷۰۲۲۴۱۶۰۴۵
۹۲-هلند تهران – منطقه ۳ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش۲۲۵۶۷۰۰۵۲۲۵۶۶۹۹۰
۹۳-هند تهران – منطقه ۷ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶۲۲۴۱۶۶۸۲, ۲۲۴۱۴۴۴۶۸۸۷۴۵۵۵۷, ۸۸۷۵۵۹۷۳
۹۴-یمن تهران – منطقه ۳ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ۸۷۸۸۷۱۷۹۲۲, ۸۸۷۱۳۹۷۴, ۸۸۷۱۳۳۹۶۲۲۴۱۹۹۳۴
۹۵- یونان تهران – منطقه ۳ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴۳۲۲۰۵۰۵۳۳ , ۲۲۰۵۳۷۸۴۲۲۰۵۷۴۳۱
اشتراک گذاری :